Annelie Johnsson

Personbild


Ordförande i kretsstyrelsen

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen (ers), Vård- och omsorgsnämnden.

Förskollärare och fotograf. Bor i Håstenslöv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.