Annelie Johnsson

Personbild


Ledamot i kretsstyrelsen

Kommunfullmäktige (ers), Kommunstyrelsen (ers), Vård- och omsorgsnämnden, Valnämnden (ers).


Gift och har två barn. Bor i Håstenslöv. Jobbar som förskollärare och driver eget företag som fotograf.