Golfbana

På vårt månadsmöte i torsdags var en representant, Stig Larsson, på plats och berättade om sina tankar kring att få igång Svalövs Golfbana igen.

De tankar Stig Larsson presenterade tyckte vi i Centerpartiet var intressanta och breddade upp verksamheten till att inte bara handla om golf som motionsform, utan även att använda området för rekreation.

De tankar som presenterades innehöll en 9-hålsbana till att börja med. De befintliga hålen behöver iordningställas och det tar tid och kostar pengar.

Slingor på området skulle kunna anläggas för promenader, cykling, löpning. Även olika hundaktiviteter skulle man kunna skapa på området. Det är också möjligt att med små medel koppla ihop området med Svenstorp-Bolshus och Svalövs tätort.

I Svalövs kommun finns det inga ställplatser för husbilar, förutom på Röstånga Camping, men här finns den möjligheten och då skulle den målgruppen på nytt kunna erbjudas ställplatser på en mycket vacker plats med milsvid utsikt.

Det är ju bekant att en stor elproducent tittar på platsen för en framtida solcellspark och denna ser vi också positivt på. Vi menar att kommunen borde vara en del av det projektet. Som vi förstått är elproducenten intresserad av två områden på golfbanan, men de hindrar inte en 9-hålsbana i nuläget och inte heller om man skulle vilja ha en 18-hålsbana på sikt.

När vi i Centerpartiet nu ser hur flera intressenter visar intresse för samma område menar vi att vi som kommun måste agera. Här måste vi vara en part för att garantera en långsiktighet och där det allmänna intresset kontra näringslivets kan ske på ett bra och hållbart sätt.

Därför vill vi att kommunen tar en mer aktiv roll i frågan om Svalövs Golfbana. För vår del utesluter vi inte ett köp av hela området.

Vi ser stor potential i en solcellspark på området, men det finns även andra platser i vår kommun som är lämpliga för detta och vi ser därför detta som ett första steg i ett långsiktigt samarbete med företag inom solenergisektorn.

Vi har som bekant lagt ett förslag om att kommunen ska starta ett Energibolag för att kunna hantera denna typen av frågor framöver. Vi väntar på svar på vårt förslag, men vi menar att här har vi en stor möjlighet att bli en del av den hållbara omställningen i vår egna kommun.

Stig Larsson kommer nu arbeta vidare med sina tankar och undersöka intresset bland tidigare medlemmar för att på nytt få igång Svalövs golfbana. Vi ser fram emot hans återkoppling.

Fotograf: Annelie Johnsson ©