Hot och hat

Förtroendevalda på olika nivåer runt om i vårt land utsätts för hot och hat. Hur mycket man ska behöva stå ut med som politiskt aktiv?

Vi kan inte längre blunda, vi behöver säkerställa att vår liberala demokrati värnas och att politiskt engagerade personer ska känna sig trygga i sitt arbete och engagemang,

Det skriver Centerpartiets distriktsordförande i Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Var fjärde förtroendevald någon gång under 2020 har varit utsatt för trakasserier, hot eller våld. Det är oacceptabelt.

”När politiker blir uthängda, får utstå personpåhopp och när även familj och anhöriga dras in, då backar en del. Det kan börja med att förtroendevalda begränsar sig i hur de skriver eller uttalar sig, så kallad självcensur. Det kan också handla om påtryckningar och hot inför att beslut ska fattas.", skriver Centerpartiets distriktsordförande i debattartikeln.

Konsekvensen kan bli att färre väljer att engagera sig, att politikerförakt byggs upp och att fler förtroendevalda väljer att hoppa av. Det är en oroväckande utveckling.

Vi behöver jobba tillsammans för att debattklimatet ska bli bättre och att stödet till förtroendevalda ska förstärkas. Vi behöver ha nolltolerans mot hot, hat och trakasserier.

Här finns en länk till debattartikeln: https://www.dagenssamhalle.se/.../c-vi-far-aldrig.../

Centerpartiet har lagt fram förslag om hur stödet till folkvalda som utsätts för hat och hot kan förbättras. Förslagen finns med i det större program för att stärka den liberala demokratin, som antogs under Centerpartiets stämma.

Här kan du läsa mer om programmet: https://www.centerpartiet.se/.../2021-09-23-c-vill-starka...

Foto: Johan Nilsson/TT