Demokrati i Svalövs kommun?

Är demokratin i Svalöv hotad? Ja, otvivelaktigt är det så. Måndagens fullmäktigemöte i Svalöv kommer att gå till historien som ett av de möten, där demokratin tog ytterligare ett steg tillbaka.

SD-styret avslog nämligen Socialdemokraternas förslag till S-ledamot i revisionen. När de styrande bestämmer över vem som ska företräda oppositionen, är demokratin illa ute. Det finns exempel på det runt om i världen och vi ser det på nära håll i Ryssland nu. Jag blir orolig och jag blir rädd.

Den nominerade var f d kommunalrådet Karl-Erik Kruse. S hade föreslagit honom, medvetna om att Kruse dömdes för bedrägeri som berörde kommunen för några år sedan. Det var självklart både dumt och förkastligt. Dock har böterna betalts och inga ekonomiska mellanhavanden återstår.

I kommunallagen står det att man har rätt att entlediga politiker som begår brott, där straffet överstiger 2 års fängelse. Uppenbarligen tycker inte SD-styret att det är viktigt att här följa lagens intentioner, utan man hittar på egna kriterier för vad som är OK eller inte för att kunna väljas.

Man kan fråga sig varför inte SD-styret vågar låta sig granskas av en revisor, som S har nominerat. Vad är man rädd för? Är en kunnig och erfaren politiker från oppositionen ett hot mot dem? Det finns anledning att dra den slutsatsen. Samtidigt som de inte vill ha Kruse i revisionen har de nämligen beslutat att en av deras egna ska vara ordförande i revisionen. Det strider mot vedertagen praxis sedan många år tillbaka. Oppositionen har alltid haft den rollen, för att visa att revisionen är neutral och inte går i de styrandes ledband – men det är klart att det är bekvämare att ha en kompis i en ledande revisorsfunktion än en politisk motståndare.

Detta är andra gången som ett styre i Svalöv bestämmer vem som ska företräda oppositionen. 2014 bestämde det dåvarande styret vem som skulle bli oppositionsråd. Förmodligen berodde det på ett partibyte från Moderaterna till Centerpartiet som inte var populärt hos de förstnämnda. Att byta parti är ju inget brott men oppositionen fick alltså inte själva avgöra vem som skulle företräda dem.

Vi frågar oss: Vems tur är det nästa gång? Är det jag själv, för att jag vågar ta striden med SD och ställa frågor som de inte kan svara på, eller är det andra lösa grunder som de hittar på?

En fri och välfungerande opposition är en av grundpelarna i en demokrati, vid sidan om allmänna val och yttrandefrihet mm. När SD-styret går in och bestämmer vem som ska företräda oppositionen och vem som ska ha rätt att granska styret, då är det långt över gränsen för vad som är acceptabelt.

Var och en som är någorlunda införstådd med vad demokrati innebär, förstår att det nu är ett sluttande plan i Svalöv.

En stor brist därutöver är att kommunallagen inte säkrar oppositionens rättigheter i tillräcklig omfattning. Det gäller både rättighet till presidieposter, till ersättare för sina ordinarie ledamöter eller som i detta fallet rätten att förfoga över sina egna kandidater.

Här behövs en skärpning. Eftersom missbruket att styra över oppositionen har ökat, är det bl.a. nödvändigt att se över rösträtten för fullmäktigeledamöter vid val till nämnder och styrelser. Låt varje parti eller partier i samverkan själv bestämma över sina egna kandidater, genom att andra partier inte har rösträtt.

Då stärker vi demokratin i alla Sveriges kommuner och regioner.

Lennart Pettersson ( C )

Svalöv