Internationella kvinnodagen

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok presenterar i dag nya förslag för att stötta våldsutsatta kvinnor, genom att bland annat införa ett nationellt lämna-program. Det skulle innebära att den våldsutsatta får ett samordnat stöd när hon väljer att lämna en våldsam relation.

Över 75 000 kvinnor utsätts för våld av en partner varje år och 200 000 barn beräknas leva med våld i sin vardag. Mellan 15–20 kvinnor mördas varje år av sin partner. Våldet måste få ett slut och samhället måste fullt ut stötta den som väljer att lämna en våldsam relation.

Det finns enskilda projekt i bland annat Jämtland och Stockholm där man jobbar med samordnat stöd till den våldsutsatta. Centerpartiet vill se en långsiktighet och framför allt en nationell modell, där man samverkar mellan myndigheter som polisen, socialtjänsten, Skatteverket, ekonomisk rådgivare, sjukvård och psykiatri, så att alla som vill lämna får det stöd man behöver i det.

– Att lämna kan vara det absolut svåraste beslutet att ta för kvinnor som lever i en våldsam relation. De här förslagen handlar om att skapa en väg in, samla kompetensen och ge våldsutsatta kvinnor det stöd som krävs. Myndigheterna måste arbeta mycket närmre tillsammans och sluta upp bakom kvinnan, säger Muharrem Demirok.

Centerpartiet vill också utreda möjligheten att införa en tidsbegränsad lämnapenning för den som lämnar. Allt för många tvingas idag stanna i en våldsam relation för att de saknar den ekonomiska möjligheten att bryta upp.

Dessutom vill partiet skapa en nationell bostadskö för våldsutsatta så att de snabbt kan ges förtur till ett tryggt boende, också i en annan kommun än där man för tillfället bor. En egen fast bostad kan vara livsviktig för att kunna lämna en våldsam relation.

– Precis som vi orkar ta tag i gängkriminaliteten, så måste vi också orka ta tag i mäns våld mot kvinnor. Det är två dödliga epidemier som sprider sig i vårt samhälle. Politiken är överens i stora delar, det finns bra modeller att utgå ifrån. Nu gäller det att också verkställa och tillsätta de resurser som behövs. Alternativet är dyrare, både vad gäller mänskligt lidande men också för samhället i stort, säger Muharrem Demirok.

Centerpartiet vill:

  • Införa ett nationellt lämna-program
    Där de som lever i våldsamma relationer tas emot av en samordnare och kontaktperson som ansvarar för att skapa samverkan mellan bland annat polis, Skatteverket, socialtjänst, ekonomisk rådgivare, vård och psykiatri. Syftet är att underlätta för de som vill lämna och samtidigt ge dem möjlighet att fokusera på eftervård och en ny vardag utan våld. Programmet ska samverka med bland annat kommuner för att kunna erbjuda förtursbostad, förskole- och skolplatser. Det finns också möjlighet att samverka med näringslivet för att möjliggöra bland annat förtida uppsägning av exempelvis abonnemang.
  • Införa en lämnapenning för de som lämnar
    För att täcka kostnaderna kopplade till att snabbt behöva lämna sitt hem, sin egendom och etablera sig på ny ort. Vi tänker oss en modell med uppemot 4 000 kronor i månaden under som högst 12 månader för att täcka olika kostnader som kan uppstå vid ett hastigt uppbrott från en våldsam relation. Cirka 150 miljoner.
  • Skapa en nationell bostadskö för våldsutsatta
    Skapa en nationell bostadskö för våldsutsatta så att de snabbt kan ges förtur till ett tryggt boende, också i en annan kommun än där man för tillfället bor.