Interpellation

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson kring utvisningshot mot vissa kommunanställda.

Med anledning av regeringens nya lagkrav från 1 november 2023 om att arbetskraftsinvandrare som ansöker om arbetstillstånd eller förlängning av befintligt sådant och har en lön under 27 360 kr per månad ska utvisas så har Centerpartiet ett antal frågor.

Det finns också aviserat en framtida höjning av lönekravet. Vi befarar att detta kan ställa till
stora problem för Svalövs kommun och det behövs därför snarast en lägesbeskrivning för
att ge så mycket tidsutrymme som möjligt för planering av ett kommande läge där personal
tvingas lämna sina tjänster.

1. Hur många anställda inom kommunkoncernen tjänar under 27 360 kr?
2. Hur ser fördelningen ut mellan olika yrkesgrupper?
3. Hur många kommunalt anställda riskerar att utvisas p g a lönekraven?
4. Om det finns personer som kommer att mista sina arbeten och utvisas, vad tänker styret
göra för att verksamheterna inte ska påverkas negativt av personaltappet?

2023-11-02
Marie Irbladh (C) Lennart Pettersson (C)
Annelie Johnsson (C) Johan Wigrup (C