Utan föreningslivet stannar Sverige

Utan ett rikt föreningsliv och samlingslokaler stannar Sverige och utan kommunala bidrag, sponsorer och stipendier har föreningar och samlingslokaler inte en chans att kunna drivas vidare.

I ett led att få budget i balans röstades ytterligare ett förödande beslut till åtgärd igenom av SD, M och KD - nämligen att undersöka besparingsmöjligheter gällande föreningsstöd.

Förra året minskade det SD-ledda styret anslaget till föreningslokaler som Folkets Hus, Bygdegårdar mfl.

Nu är det dags igen.

Vad är en kommun utan samlingslokaler och ett rikt och aktivt föreningsliv? Utan alla idrotts-, kultur- och pensionärsföreningar? Föreningar som varje vecka året om sysselsätter, berikar och bildar våra kommuninvånare , från ung till gammal.

En aktiv fritid med en meningsfull sysselsättning är också avgörande för hur framgångsrikt arbete är kopplat till ungdomar som riskerar att hamna snett. Vad innebär denna besparing för kostnader på sikt?

Föreningarna och samlingslokaler, med dess ideella krafter, borde få mycket mer anslag - inte mindre!

Håller du med?