• / Annelie Johnsson

Annelie Johnsson

Personbild


Ledamot i kretsstyrelsen

Kommunfullmäktige (ers), Kommunstyrelsen (ers), Vård- och omsorgsnämnden, Valnämnden (ers).


Gift och har två barn. Bor i Håstenslöv. Jobbar som förskollärare och driver eget företag som fotograf.

Kontakta Annelie Johnsson

Kontakta Annelie

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....