Välkommen till navet i kommunen

VÄLKOMMEN

till kommunhuset i Tomelilla kommun

Platsen där de förtroendevalda politikerna utgår ifrån för sina uppdrag.

Välkommen att besöka platsen som kommunens förtroendevalda har som sin arbetsplats. Här avhålls sammanträden för kommunstyrelsen i Äppelkriget, och för de olika nämnder i ”sina” respektive rum. Här avhålls möten med övriga allianspolitiker, avstämningsmöte med enhetschefer, beredningar inför nämndsmöten mm. Vårt kommunalråd, vartannat år, har sitt rum strategiskt placerat högst upp på gaveln för att kunna blicka ut över ”sin kommun”.

Välkommen lördagen den 16 okt kl 14.00 på besök.

Förtroendevalda kommer att vara på plats för att berätta och svara på frågor om hur de upplever det uppdrag de har fått förtroende för, vad det innebär och hur det fungerar praktiskt.

Förnomineringsprocessen är aktuell. Vi vill uppmuntra dig att bjuda med någon som också är ”nyfiken” på politik och dess boningar, kanske någon du skulle vilja nominera. Fundera också själv över om Du skulle vilja nominera dig.

Du kan lämna din förnominering under besöket.

Vi bjuder även på korv med bröd.

Välkomna

Centerpartiet, Tomelilla kommunkrets