Kontaktpersoner

Ordförande

Patrik Holmberg

0708-817770

patrik.holmberg@centerpartiet.se

Vice Ordförande

Mats Sjöslätt

mats.sjoslatt@trelleborg.se

Kassör

Mariann Sjöström

mariann.sjostrom@trelleborg.se

Webbmaster

Ola Olsson

ola.olsson@trelleborg.se