Vår politik -Ansvarsfullt ledarskap för Trelleborg

Ta del av vad Centerpartiet i Trelleborg tycker i olika frågor och vad vi vill fortsätta utveckla.

Centerpartiet i Trelleborg står för en närodlad politik. Vad innebär det i praktiken, det utvecklar vi här i vårt valprogram för 2019-2022.

Vårt mål är att ge alla kommuninvånare ökade möjligheter att bestämma över sina egna liv. Vi vet att människor själv kan bygga sin framtid på sitt eget ställe, där just den personen känner sig hemma i vår fantastiska kommun.

Vi vet att det gäller alla, en ung person söker sin plats, kanske i kommunens centrala delar medan en barnfamilj söker ett boende för att just få sin vardag att gå ihop och passa just den familjens börs och förhoppning. Trelleborg ska vara en kommun för jobbskapare och entreprenörer som utvecklar företag, likaväl som för löneanställda, pensionär eller personer som nyss kommit till vår kommun.

Trelleborgs kommun ska skriva ett kontrakt med medborgarna om vad vi ska erbjuda medborgarna i gengäld för sitt val av politiker, för vad deras skattepengar ska användas till. Ja kort och gott, detta tar vi som kommun ansvar för.

Vi lovar våra kommunmedlemmar några saker och det kan kortfattat beskrivas som ordning och reda, tryggt och rent samt hög kvalitet i omsorg och skola.

Det innebär att vi står för en närmare vård och omsorg som är tillgänglig och håller en god kvalitet. En skola som under alla dess delar har kunskap, trygghet och eleven i fokus. En miljö som klarar framtida havsnivåhöjningar, där trottoarer, cykelbanor och vägar är säkra och väl underhållna. Där vi tryggt kan bo, leva och utvecklas, där bus och okynnestrafik motverkas. Sist men inte minst där den kommunala byråkratin finns för just kommuninvånares bästa, som guide, som stöd och självklart rättssäkert.

Så menar vi att vår kommun kan växa och blomstra än mer än vi gör idag. Just därför behöver Trelleborg ett grönt och liberalt ledarskap!