Centerpartiet Trelleborgs politiska företrädare

Våra företrädare i Riksdagen, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och kommunala uppdrag.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

Ledamot: Ola Olsson, Patrik Holmberg och Mette Finnfort
Ersättare: Pernilla Linde och Marie von Arnold

Kommunstyrelse

Ledamot: Ola Olsson

Arbetsmarknadesnämnden

Ersättare: Olle Holmberg

Bildningsnämnden

Ledamot: Patrik Holmberg

Kultur- och Fritidsnämnden

Ledamot: Marie von Arnold

Samhällsbyggnadsnämnden

Ersättare: Karin B Hansson

Socialnämnden

Ersättare: Birgitta Sjögren

Tekniska nämnden

Ersättare: Pernilla Linde

Valnämnden

Ledamot: Maj-Lis Fredriksson

Revisionen

Mariann Sjöström

Kommunala bolag och stiftelser

Visit Trelleborg AB

Ledamot: Anna Wild

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Ledamot: Johanna Magnusson-Sjögren

Trelleborgs Hamn AB

Ledamot: Leif Sjögren

Trelleborgs Elnät AB

Suppleant: Mats Ingvarsson

Carl Ajgeldingers barnhem

Ledamot: Karin B Hansson