Centerpartiet Trelleborgs politiska företrädare

Våra företrädare i Riksdagen, Regionfullmäktige, kommunfullmäktige och kommunala uppdrag.

Sveriges Riksdag

Vår företrädare i Riksdagen heter Kristina Yngwe och bor i Ystad, Kristina är agronom till yrket och har suttit i Sveriges Riksdag sedan 2014.

Kristina är ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

Regionfullmäktige

I Regionfullmäktige representeras vårt valdistrikt av Patrik Holmberg. Patrik är ledamot i Regionfullmäktige, hälso- och sjukvårdsnämnden och ordförande för Centralsjukhuset i Kristianstad.

I Regionen representeras vi också av Ola Olsson som är ledamot i den Regionala utvecklingsnämnden. Han sitter även i folkhälsoutskottet och folkhälsoberedningen.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

Ledamot: Patrik Holmberg, Ola Olsson och Mariann Sjöström

Ersättare: Pernilla Linde och Mette Finnfors

Kommunstyrelse

Ledamot: Patrik Holmberg 

Ersättare: Mariann Sjöström

Arbetsmarknadesnämnden

Ersättare: Mette Hansson

Bildningsnämnden

Ersättare: Maj-Lis Fredriksson

Kultur- och Fritidsnämnden

Ledamot: Ola Olsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamot: Mats Sjöslätt

Socialnämnden

Ersättare: Birgitta Sjögren

Tekniska nämnden

Ersättare: Lars-Ingvar Andersson

Valnämnden

Ledamot: Rolf Stridsberg

Ersättare: Bo Andersson

Revisionen

Tommy Bengtsson


Kommunala bolag och stiftelser

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Ledamot: Johanna Magnusson-Sjögren

Trelleborgs Hamn AB

Ledamot: Leif Sjögren

Trelleborgs Elnät AB

Suppleant: Mats Ingvarsson

Carl Ajgeldingers barnhem

Ledamot: Karin B Hansson


Skribent Ola Olsson