Trygghet och hälsa, såklart!

Bild

Själva grundbulten i ett samhälle är att hjälpa och stötta de personer som på olika sett mist sin förmåga till ett helt självständigt liv. Där behöver samhället komplettera med omsorg och omvårdnad, men även stöttning till anhöriga som ofta gör hjälteinsatser för sina nära och kära.

  • Vi måste jobba för en bättre kommunikation mellan kommunen och regionen när det gäller både somatisk(kroppslig) och psykisk vård.
  • Fler platser för särskilt boende.
  • Utveckla antalet korttidsplatser, för vi vill att Trelleborgare ska vårdas i Trelleborg.
  • Utveckla omsorgen, inte bara för personer över 65 år.
  • Ytterligare resurser till utveckling av omsorgsverksamheten för att möta kommande behov.
  • Vara aktiva i att få en äldremottagning till Trelleborg.

Modern omsorg måste gå i takt med den tekniska och digitala utvecklingen.