Ola Bogren

Personbild


∙ Kommunfullmäktigekandidat #8

Jag blev centerpartist 2020 för att jag vill värna om demokratin i Vellinge kommun. Det är inte bra när ett parti har mandat att bestämma allt i en kommun under lång tid. Då försvinner medborgarnas röster och inflytande på samhällets utveckling.

Min hjärtefråga är allas lika värde. Jag vill leva i ett inkluderande samhälle där kommunen ger alla människor förutsättningar till ett innehållsrikt liv. Jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det är att stötta individer med psykisk ohälsa, speciellt de unga och deras föräldrar.

Min utbildning inom teknik och ekonomi har lett till mitt arbete som kvalitetsansvarig. Jag har ett stort miljöengagemang och månar om möjligheter att verka för miljön och klimatet i långsiktiga perspektiv. Det krävs en politisk vilja att realisera de innovationer som finns och skapa lösningar i stor skala. Det är t ex viktigt att i nybyggnation bygga in möjligheter för en livsstil som genererar så liten miljöpåverkan som möjligt.

Min stora hobby och passion är historiskt återskapande av vikingatiden. Det har lett till många uppdrag på museum och inom turism. Jag ser besöksnäringen och det småskaliga näringslivet som viktiga stöttepelare i vårt samhälle. Inte minst för alla de unga och utlandsfödda som får sitt första arbete i denna bransch.

Jag bor i Höllviken med min hustru, två vuxna bonusbarn och katten Ezio. Jag älskar närheten till naturen och havet som ger så många möjligheter att njuta av livet.

Kontakta Ola Bogren

Kontakta Ola

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.