Företagande och näringsliv

Bild

Vellinge kommun behöver liksom hela Sverige all arbetskraft vi kan få. Därför behövs en tydligare politik för fler jobb. Och det är småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar Vellinge.

Vellinge ska vara Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i. Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små och medelstora företag. Därför är samarbetet med de tre företagarföreningarna i Vellinge ovärderligt.

För att kommunens småföretagare ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. I Vellinge är besöksnäringen en viktig del av företagandet och därför måste ännu mer fokus lägga på destinationsutveckling och samarbete inom kommunen, men också med regionala och EU-ledda samarbeten.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Att Vellinge ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. Service och intresse för lokalt företagande måste stå högt på agendan för alla delar av förvaltningen.
  • Uppmuntra och stimulera företagandet i kommunen på olika sätt, t ex skapa mötesplatser, delta i nätverk, bjuda in till träffar av olika slag och underlätta samarbete.
  • Fortsätta att stötta företagare i en sammanhängande destinationsutveckling där besökare och invånare kan ta del av allt kommunen erbjuder.
  • Stötta kompetensförsörjningen för företagarna genom att koppla samman skola, arbete och etablering och mötesplatser för arbetssökande med de som behöver arbetskraft.
  • Skapa levande bykärnor med fler affärer och en attraktiv miljö, speciellt i de byar som nu växer fort utan självklar mötesplats.
  • Aktivt arbeta med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar ekonomisk utveckling inom kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.