Medmänsklighet OCH JÄMSTÄLLDHET

Bild

Vellinge behöver bli en varmare , mer jämställd och omtänksam, för alla invånare. Med eller utan höga inkomster, oavsett din familje- eller livssituation, din sexuella läggning eller om du är född i kommunen eller inflyttad från övriga Sverige eller världen. Vår kommun ska vara välkomnande och inkluderande för alla invånare och där har vi en bit att gå.

Vår skatt är låg och ändå får vi pengar över. Det är bra när de pengarna används för investeringar i framtiden och för oss invånare som bor här. Men alltför ofta läggs pengarna på hög eller används till byggprojekt. För att Vellinge ska bli en mer medmänsklig och jämställd kommun krävs både hjärta och hjärna.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Utveckla kommunens upphandlingar till att också ställa krav hos leverantörer på social hållbarhet, mångfaldspolicy och praktikplatser för de som behöver.
  • Arbeta aktivt med utbildningar inom inkludering, jämställdhet och HBTQ-kompetens för förtroendevalda och inom den kommunala förvaltningen.
  • Utbilda samtliga förtroendevalda om Barnkonventionen och konsekvenserna av den för samtliga beslut som tas i kommunen.
  • Aktivt arbeta för att integrera Hållbarhetsprogrammet och Agenda 2030 med relevanta sociala hållbara utvecklingsmål i det dagliga arbetet.
  • Ta ett större ansvar för kvinnojour brottsofferjour. Säkra att det startas upp i kommunen eller höj finansieringen till de befintliga samarbetspartners kommunen har i Trelleborg, till minst 5 kr per invånare, från dagens nivå på 1 kr per invånare
  • Arbeta vidare med att utveckla etableringen för nyanlända och skapa nätverk och jobb både inom och utanför kommunen. Vi måste erbjuda långsiktiga bostäder så att vuxna och barn har möjlighet att bli en del av vårt lokalsamhälle.
  • Att kommunen som arbetsgivare tar ett större ansvar för att anställa invånare som behöver mer stöd i sin anställning, unga, långtidsarbetslösa eller nyanlända.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.