skola, kultur och fritid

Bild

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför behöver vi en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll.

Vellinge ska ha Sveriges bästa skola i verkligheten och inte bara på pappret. Därför måste varje elev få hjälp och stöd för att få de bästa förutsättningarna att utvecklas och lära sig.

Det ideella engagemanget är också viktigt för att skapa en meningsfull fritid för alla som bor i Vellinge kommun. Kommunen måste ha en öppen och inkluderande dialog med hela föreningslivet, både idrott, kultur, natur och andra föreningar.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Arbeta för att Vellinge har Sveriges bästa skolor med hög trivsel för både elever och personal.
  • Att Vellinge kommun lämnar bottenplaceringarna för lärartäthet och resurser till skolan – nästan sämst i Sverige! Våra barn och ungdomar måste få kosta. Om vi investerar i att få friska och hela ungdomar slipper vi försöka laga trasiga unga vuxna.
  • Att alla skolor ska ha en nollvision för hemmasittare och att personal ska ha resurser och kunskap för att möta varje elev på hens nivå som individ. Så är det inte idag.
  • Ökad samverkan och bättre dialog med alla delar av föreningslivet i kommunen.
  • Genom fortsatt och mer engagerat arbete i Idrottsrådet hjälpa idrottsföreningarna i kommunen att öka aktiviteten och engagera fler i sin verksamhet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.