Vård och omsorg

Bild

Många äldre är nöjda med sin vård och omsorg, men det finns också stora utmaningar. I Vellinge ska det gå att åldras med värdighet och all omsorg ska ges med respekt för individen. Det ska vara tryggt och njutbart att åldras i Vellinge kommun!

Genom att driva frågor om inkludering vill vi göra aktörer i kommunen uppmärksamma på de speciella behov som finns för äldre, LSS-brukare och andra utsatta grupper. Alla som behöver vård och omsorg måste mötas som de individer de är, med respekt, värme och värdighet

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Oavsett vem du är ska du få hjälp när du behöver det, med det du behöver.
  • Att kommunens LSS-boenden måste förbättras och brukarna ges större inflytande över sin situation.
  • Att all planering av framtida vård och omsorg bygger på att vi om mindre än 10 år har 50% fler invånare över 80 år. För att klara framtidens vård och omsorg behöver vi dels bygga ut demensvården och äldreomsorgen, dels arbeta smartare. Det gör vi genom digitalisering och att vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Att alla som arbetar med äldre invånare inom vård, omsorg och hemtjänst har utbildning inom Demens ABC så att de har kompetens att upptäcka kognitiv minnessvikt i tid. Detta måste regelbundet följas upp av kommunen som kund och beställare.
  • Att Vellinge kommun ansluter till Svedem, Svenska Registret för kognitiva sjukdomar / demenssjukdomar,för att kunna se vår kvalitetsnivå inom demensvård i förhållande till övriga landet.
  • Att hemtjänsten präglas av kontinuitet och flexibilitet. Idag möts hemtjänstens vårdtagare av ett snitt av sexton (16) olika personer per person och vecka. Den siffran måste bli lägre.
  • Våra äldre som är beroende av hemtjänst måste känna sig trygga med den person de släpper in i sitt hem.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.