Vellinge
Centerpartiet lokalt

Anders Johansson

Personbild


Ledamot Kommunfullmäktige

Jag bor i Höllviken med min fru och två barn som är tretton och sjutton år gamla. Jag har varit egen företagare hela mitt liv och tillsammans med min hustru drivit vårt TV-produktionsbolag i drygt tjugofem år. Jag har en förhållandevis mycket kort politisk bana och engagerade mig i Centerpartiet så sent som i januari i år. Det gjorde jag för att jag tycker att flera saker hanteras märkligt från politiskt håll i Vellinge kommun.

Som företagare vet jag vad man kan behöva stöd och hjälp med från kommunen och det vill jag utarbeta tätt tillsammans med företagare och kommun och vi har redan flera tunga förslag.

Jag är utbildad musiklärare i grunden, har barn på skolor i kommunen och min fru arbetar som just musiklärare på Sandeplanskolan i Höllviken. Vellinge är på pappret en väldigt bra skolkommun, men där finns en tendens att sopa problem under mattan. Detta gör på sikt att något briserar och får lärarflykt och stök i skolan som följd. Detta sker redan på sina ställen och här vill jag engagera mig nära lärare, fritidspedagoger, förskollärare och annan personal för att exakt veta vad vi ska ta med oss in i kommunfullmäktige.

Vår unika och vackra natur ska man hantera varsamt och det är på tiden vi ser till att få en majoritet i kommunfullmäktige som tycker som majoriteten av invånarna i kommunen. Min morfar slog ned sina bopålar här på 20-talet. Mycket har förändrats långsamt och varsamt och förändring är i grunden bra om det sker just varsamt och genomtänkt. Att bygga höghus på känslig och unik naturmark är inte genomtänkt.

Det går att skriva spaltmeter om varför man är Centerpartist i Vellinge och jag lovar att om alla var insatta i kommunens turer hade Centerpartiet haft alla mandat.

Kontakta Anders Johansson

Kontakta Anders

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....