Anders Johansson

Personbild


Ledamot Kommunfullmäktige ∙ Ledamot Utbildningsnämnden

Jag är född och uppväxt i Malmö och på somrarna i sommarstugan på Länsmansvägen i Höllviken fram till dess jag och min familj flyttade hit permanent 2002. Jag minns saluhallen, Tage Nilsson och Thure P. Jag svirade på Knut och Knopp och badade från Hanssons brygga. Mycket har förändrats men mycket är sig likt. Förändring, förädling och tillväxt är bra och det är med glädje jag bevittnar densamma och med spänning jag blickar fram emot kommande dito.

Vi kommuninvånare bär ett gemensamt ansvar för att förändring är synonymt med förbättring och med detta följer ett ansvar. Ett ansvar att se till att varje politiskt beslut föregås av en ambition att gynna alla och att ingen lämnas bakom, så tror jag man bygger ett starkt och tryggt samhälle. Vi bär också ett ansvar för att bevara den miljö vi så ofta stoltserar med och stortrivs i och att vår kommun samtidigt är välkomnande och attraktiv för nya invånare och företag. Inte minst ska allt ske med en respekt för våra skattepengar och att de hanteras för just vad de är; våra pengar.

Stort och varmt tack för det förtroende ni givit mig!

Jag sitter nu tillsammans med mina tre fantastiska kollegor i kommunfullmäktige och tillsammans med Micke Kinning i utbildningsnämnden. Jag är lärare i grunden, båda mina barn har gått i skola i kommunen och min fru är lärare på en av kommunens större skolor och jag tror mig bl.a. därigenom ha en bra överblick på skolsituationen. Vellinge är tvivelsutan en bra skolkommun och vi är på många punkter lyckligt lottade. Likafullt hörs illavarslande vittnesmål om lärare som säger sig inte räcka till i klassrummet, elever som inte får det stöd de behöver och har rätt till, om brister i ledarskap och om för Vellinge kommun märkligt knappa resurser. På andra håll oroar man sig över något så basalt som om det över huvud taget finns en skolplats för barnen i de expansiva regionerna. Detta och mycket annat ämnar vi grotta ner oss i.

Vårt i särklass viktigaste verktyg är emellertid du! Vi måste veta för att kunna belysa problem och förändra. Släng ett mail till mig här och berätta om vad du ser bör förändras eller förbättras. Berätta om din eller din kollegas, ditt barn eller din förälders situation.

Återigen, stort tack för förtroendet!

Kontakta Anders Johansson

Kontakta Anders

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.