Erik Campbell

Personbild


Efter ett långt yrkesliv och stort intresse av politik och oro för vår liberala demokrati, tycker jag som 66 år gammal att det är viktigt att engagera sig politiskt. Insynen i vår kommun är som vanlig kommuninnevånare inte helt genomskinlig. Detta beror på att moderaterna har en monopolställning där en vital och engagerad opposition saknas och behövs.

Äldrevården är en av kommunens viktigaste uppgifter och den måste prioriteras högt. Äldre som hela sitt liv varit med och byggt landet måste ha en värdig och trygg ålderdom. Detta är en fråga som jag värnar om, och som jag har stor erfarenhet av efter ett långt yrkesliv som läkare på sjukhus.

Viktigt är att arbeta för smidighet i kontakterna mellan primärvård, äldrevård och sjukhusvård. Vi måste bort från att man försvarar olika territorier (olika budgetar) så att framförallt äldre multisjuka hamnar i kläm.

Grön kommun med satsning på alternativa kraftkällor, i fordon som är i kommunens tjänst, måste införas med en bortre gräns 2022, dvs under nästa mandatperiod. Möjligheter till laddning av elfordon ska satsas på i samråd med företagen i Vellinge kommun. Våra jordbruksföretag spelar en stor roll i att satsa på närproducerad mat. Centerpartiet värnar om alla som äter. Vi måste ha en näringsriktig och giftfri mat.

Kontakta Erik Campbell

Kontakta Erik

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.