Ottie Andersson

Personbild


Ledamot kommunfullmäktige∙ Insynplats Omsorgsnämnden ∙ Ersättare kommunens valberedning och nämndeman ∙ Ledamot i kretsstyrelsen

Jag är Centerpartist för att jag står för Centerpartiets värderingar som ett liberalt mittenparti, och jag är med på Centerpartiets lista inför kommunvalet för att jag älskar Vellinge, min kommun sedan 1988.

Jag vill att demokratin vitaliseras i Vellinge. För mig är det ytterst viktigt med tydlighet och att inte undanhålla information för er Vellingebor. Det är också självklart att vi tar ansvar för det vi lovat.

Jag vill att Vellinge ska vara en medmänsklig kommun och lyfta in de röster som inte hörs i den lokala politiken. Vellinge kan bättre när det gäller resurser till skolan som vi tycker måste öka för att vara en skolkommun som ligger högt jämfört med Sveriges genomsnitt.

Jag vill också på alla sätt stärka jämlikheten mellan kvinnor och män. Centern vill ge ökade resurser för hållbar etablering av kvinnojourer, något som vi måste börja ta på allvar även i Vellinge.

Vellinge kan bättre när det gäller att ta emot exempelvis kvotflyktingar eller andra nyanlända som behöver etableringsstöd. Det är ett misslyckande att en familj efter 24 månader tvingas dra upp sina barn ut sin trygghet och flytta till annan kommun för att Vellinge inte kan erbjuda stöd för boende. Det är i strid med Barnperspektivet i FNs barnkonvention. Jag vill att Vellinge kommun får in medmänsklighet i bostadsbyggandet.

Jag vill att vi ska leverera en värdig äldreomsorg, oavsett om det är kommunal verksamhet eller externa utförare som har uppdraget. Det är viktigt att Vellinge kommun blir vassare kravställare vid upphandling av privat vård och att verksamheten löpande följs upp. så att vi kan vara stolta över att den vård vi levererar håller kvalitet och tillför brukaren trygghet på många plan. Vellinges pensionärer är aktiva och deltar i föreningslivet. Här tycker jag att Vellinge ska stötta bättre, då detta ger så mycket tillbaka till kommunen.

Sist men inte minst vill jag verka för att bevara vår vackra natur med hav, skog och bördig åkermark. Vi måste arbeta för att inte inkräkta på våra naturvärden. Vi ska inte bygga på vår åkermark utan istället stötta våra lantbrukare och den svenska matproduktionen i strävan att bli självförsörjande.

Jag bor i Höllviken med min man och har en utflugen dotter. På fritiden påtar jag i trädgården, engagerar mig gärna ideellt, spelar golf och tränar.

Under mitt arbetsliv, som jag nu lämnat bakom mig, har jag arbetat på internationella koncernen, bl a inom förpackningsindustrin och stålbranschen. Jag arbetade bl a med bolags- och varumärkesfrågor, som marknadskoordinator på utländska marknader, samt med kommunikation gentemot aktie- och kapitalmarknaden.

De senaste 9 åren arbetade jag som projektledare och tjänsteförvaltare på Skånes Kommuner. Jag arbetade med samverkansfrågor och utbildning vid införande av digitala tjänster för de 33 skånska kommunerna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.