Per Nilsén

Personbild


∙ Kommunfullmäktigekandidat #7

Vellinge kommun erbjuder en natur- och kulturmiljö som är enastående i sitt slag. Falsterbonäsets fågelliv, områdets maritima särprägel och de två stadskärnornas låga bebyggelse samverkar med de östra kommundelarnas öppna odlingslandskap, goda jordar och sammanhållna byar. Det är av goda skäl som stora delar av kommunens område klassificeras som riksintressen. Vår natur- och kulturmiljö är unik och bidrar till att göra Vellinge kommun attraktiv både som bostads- och semesterort.

Jag vill arbeta för att medvetenheten om och respekten för kommunens natur- och kulturvärden ökar, även i en situation där kommunen upplever en expansiv fas. Vellinge kommun ska erbjuda hållbara och goda betingelser för bostad och arbete – oavsett kommundel. Eftersom jag bor strax utanför Hököpinge kyrkby, har jag en känsla av att de östra kommundelarnas behov i detta sammanhang kan behöva lyftas fram.

Jag arbetar som lärare och forskare i juridik och det är därför självklart att respekten för rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter ligger mig varmt om hjärtat. Den uppfattningen delar jag med Centerpartiet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.