Minnesord - Thorbjörn Fälldin är död

Thorbjörn Fälldin

Centerrörelsen i Sverige och Falköping har sorg. Thorbjörn Fälldin, den tidigare statsministern och Centerledaren, somnade in i hemmet den 23 juli 2016. Han blev 90 år och sörjs närmast och sin hustru Solveig och tre barn med familjer.

Centerpartiet i Falköpings kommun minns Torbjörn Fälldin för hans stora engagemang mot avfolkning av landsbygden, centralisering till storstäderna samt motståndet mot kärnkraft och brytning av uran i Ranstad. Alternativet för honom var att Hela Sverige skulle leva. Han lyfte som alternativ fram satsning på landsbygd, mindre företag och utökad service på mindre orter. Torbjörn Fälldins tid som partiledare och statsminister präglades av optimism och framtidstro inom lantbruk och småföretagsamhet. Nybyggnationen av småhus på landsbygden var stor.

Thorbjörn Fälldin var enligt många en av 1900-talets största politiska ledare i Sverige och han ledde Sverige som statsminister genom tuffa tider under det kalla kriget och den kanske absolut mest påfrestande incidenten under kalla kriget för svensk del: Grundstötningen av den sovjetiska u-båten U-137 i oktober 1981.

Han kom under sitt ledarskap över Centerpartiet under åren 1971-1985 att leda partiet till de största framgångarna i valrörelserna 1973 och 1976 då partiet fick 25,1% respektive 24,1%. Efter valet 1976 kunde Thorbjörn Fälldin titulera sig som just statsminister och det kom han att vara i tre regeringar fram till 1982.

På riksplanet var det energipolitiken och kärnkraften som dominerade politiken under 1970-talet och Centerpartiet var det enda partiet som var aktiva motståndare till just kärnkraften.
För oss på Falbygden var Torbjörn Fälldins motstånd mot kärnkraft och uranbrytning till stor hjälp när kampen om uranbrytningen i Ranstad stod som hetast. Vid valet 1976 fick Centerpartiet i vår kommun det högsta röstetalet under 1970-talet.

Torbjörn Fälldin besökte som statsminister vår kommun och Kinnarps kontorsmöbler i valrörelsen 1982. Vid Centerpartiets 75-årsjubileum i Medborgarhuset 1985 deltog han för sista gången som partiledare.

Centerpartiet i Falköping kommer att minnas och se tillbaka på en partiledare som i sin politiska gärning stod mycket närma de grundläggande åsikter som vi på det lokala planet arbetar för.

Hans Johansson
Kretsordförande
Centerpartiet Falköping

Carl-Eric Gabrielsson
Vice kretsordförande
Centerpartiet Falköping