Debattartikel om ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten minskar i Sverige och det är positivt. Men vår arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson gör allt som står i sin makt för att sätta bilden av att ungdomsarbetslösheten nu är löst, men bara för att den minskar går det inte att luta sig tillbaka och vara nöjd. Genom att göra ger hon ett tufft slag mot alla de ungdomar som idag står utan både jobb och framtidstro.

I Falköping fanns 258 unga som var öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, enligt senaste statistiken från Arbetsförmedlingen. Det sorgliga är att mer än hälften av dessa ungdomar hade varit arbetslösa mer än sex månader. För dessa unga är inte arbetslösheten löst.

Vi ser en ökad klyvning av Sverige. Klyvningen sker främst mellan de som har jobb och de som står utanför, mellan de med framtidstro och de utan. Det viktigaste för att minska utanförskapet och skapa framtidstro är fler vägar till jobb. Det leder till egen försörjning, och det bidrar till både gemenskap och frihet.

Men nu krävs reformer för att alla arbetslösa ungdomar i Falköping och alla andra unga utan arbete i Sverige ska få bra förutsättningar till jobb. Vi i Centerpartiet har hållbara förslag som står sig starka i både hög- och lågkonjunktur.

Sommarjobb. Vi behöver underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden – det är viktigt. Sommarjobb är för många ungdomar ett sätt att få arbetslivserfarenhet, referenser och en förbättrad privatekonomi. Vi vill därför införa ett sommarjobbsavdrag som innebär att arbetsgivaravgiften slopas helt för personer under 18 år.

Sänkta kostnader för arbetsgivare. Sverige har idag få jobb utan utbildningskrav och höga lönekostnader för personer med kort utbildning eller lite erfarenhet. Det gör det extra svårt för nya på arbetsmarknaden att ta sig in. Centerpartiet vill därför införa ett ingångsavdrag, vilket innebär slopad arbetsgivaravgift under de två första år som en person gör entré på svensk arbetsmarknad. Med ingångsavdraget får såväl ungdomar som nyanlända en enklare väg in på arbetsmarknaden.

Lära på jobbet. Kombinationen av arbete och utbildning har visat sig vara ett effektivt sätt att minska ungdomsarbetslösheten. Centerpartiet föreslår att traineejobben avskaffas och att YA-jobben utvecklas till lärlingsjobb. Lärlingsjobben bör rikta sig till hela arbetsmarknaden och behandla privata och offentliga arbetsgivare lika. De bör undvika branschspecifika detaljregleringar, som hämmat utvecklingen av YA-jobben, och den stelbenta arbetsmarknadsprövning som präglar traineejobben. De är alltså rakare, enklare och effektivare än såväl YA-jobb som traineetjänster. Alla som behöver lära på jobbet för att komma in på svensk arbetsmarknad ska få den möjligheten.

Utbildning. Eleverna i Sveriges skolor har rätt till utbildning som leder till jobb. Skolans koppling till arbetsmarknaden måste stärkas och förbättras. En god skolgång kräver en bra och kontinuerlig studie- och yrkesvägledning för att alla ska ges möjlighet att göra kloka val. Obligatorisk praktik och stärkt samverkan med lokala näringslivet är andra viktiga frågor för att utbildning i högre grad ska leda till jobb. Dessutom behövs en stärkt vuxenutbildning för att möjliggöra för människor att byta yrke och karriär genom hela livet.

Fredrik Christensson (C)

Riksdagsledamot, talesperson ungas jobb

Hans Johansson (C)

Kretsordförande Falköping