Fokus på ungdomsarbetslösheten vid besöket av riksdagsledamot

Att se till att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden snabbare, samt att göra ungdomar mer anställningsbara genom utbildning och praktik vilket leder till arbete är frågor som Lärcenter i Falköping arbetar med. Under onsdagen var Centerpartiets riksdagsledamot Fredrik Christensson från Lysekil i Falköping för att se hur kommunen arbetar med att minska ungdomsarbetslösheten.

Kompetens och arbetslivsförvaltningen i Falköping genom arbetsmarknadsenheten arbetar med att rusta ungdomar och vuxna med utbildning och praktik för att de ska bli mer anställningsbara på arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden är inne i en högkonjunktur, där företagen går som tåget och företagen ”skriker” efter personal som är anställningsbara. Den svenska arbetsmarknaden är dock i mångt och mycket tudelad, där de som har utbildning snabbt kommer i arbete, medan de som står längre ifrån arbetsmarknaden har det svårt att komma in på den samma.

Detta syns tydligt i statistiken där man ser att antalet lediga platser som anmäls till arbetsförmedlingen ökar hela tiden, men antalet platser som inte besätts med en arbetssökande ökar också. Det här glappet mellan de som är nära arbetsmarknaden och de som står längre ifrån den samma är något som behöver stängas, för att minska arbetslösheten i samhället.

Talesperson i frågor rörande ungdomsarbetslöshet

Fredrik Christensson, riksdagsledamot från Lysekil och Centerpartiets talesperson i frågor rörande ungdomsarbetslöshet besökte Falköping under onsdagen för att just lära sig mer om hur Falköping jobbar med att minska ungdomsarbetslösheten.

Ung Arena och Plattformen

Samordningsförbundet Östra Skaraborgs ansökte under förra året om ett ESF-projekt med namnet Ung Arena för att just arbeta med ungdomar i åldern 15-24 år som är arbetslösa i de nio kommunerna som ingår i samordningsförbundets område. Målet för Ung Arena är att skapa neutrala mötesplatser där ungdomarna får stöttning och vägledning ut mot arbetslivet.

- Vi kan se att det är många ungdomar inte söker sig till Arbetsförmedlingen, så därför har projektet skapat de neutrala mötesplatserna dit ungdomarna kan komma, säger Hans Johansson ordförande i Kompetens och arbetslivsnämnden i Falköping.

Som en fortsättning på Ung Arena har Falköping också ansökt om ett eget ESF-projekt som heter Plattformen. Plattformen vänder sig till ungdomar i åldern 18-24 år och som är redo för att starta praktik, utbildning och/eller arbete. Grundtanken med Plattformen är att projektet ska jobba med att fylla det glapp som finns mellan arbetsgivare och arbetssökande ungdomar. Det görs genom att förutsättningar skapas för att deltagaren får läsa utbildningar efter företagens behov av kompetens.

I de båda projekten är också tanken att minska stuprörstänkandet och att kommun, stat och näringsliv samarbetar för att göra det bästa för ungdomarna.

- Det var väldigt roligt att se det imponerande arbete Falköping gör för att få fler unga i arbete. Särskilt intressant är deras samverkan mellan myndigheter och tillsammans med det lokala näringslivet. Det bör spridas till fler kommuner för att mota utanförskapet, säger Fredrik Christensson, riksdagsledamot.