Det behövs fler hästkrafter i Skaraborg

Hästen är viktig för många i Skaraborg, både som fritid och arbete. För många är det också en dröm att utveckla en affärsidé med hästen som utgångspunkt, men tyvärr blir det för många bara en dröm.

Hästen är redan idag en stor del av skaraborgarnas vardag. Detta genom att hästar föds upp, tränas och utbildas, ridskoleverksamhet och turism. Till detta kommer allt annat som är kopplat till hästen så som foderproduktion, öppna landskap, tillverkning och försäljning av utrustning till hästarna och tjänster produceras som behövs till hästarna och verksamheten. Gårdar på landsbygden blir också bebodda av människor som har häst eller som vill köpa en häst och de behöver också ha varor och tjänster för att kunna leva, verka och bo landsbygden i Skaraborg. Allt detta skapar utveckling av landsbygden, ett öppet landskap och givetvis skatteintäkter.

Men för att detta ska fungera krävs det att det finns människor som vill bo på landsbygden och företagare som ges förutsättningar att driva företag inom hästnäringen. Och hästnäringen är en viktig del av den totala andelen jobb i Sverige och Skaraborg, då man brukar räkna med att var tionde häst skapar ett jobb.

Centerpartiet vill alltså att antalet hästar och hästföretag på den svenska landsbygden ska bli fler. Men för att detta ska bli verklighet krävs bland annat regelförenklingar gällande att driva företag. Idag är det alldeles för mycket regelkrångel när man vill start och driva ett företag. Detta avskräcker givetvis många från att förverkliga sin dröm om att utveckla sin dröm om hästföretagande. Ett exempelvis som skulle göra det enklare för många att våga starta eller utveckla sitt företag vore att det vore enklare att söka bygglov för att bygga ett stall eller ridhus.

Många älskar att rida och vara ute i naturen. Naturen och djur har en bevisat positiv påverkan på hälsan. Och utifrån det resonemanget vill Centerpartiet att ridsporten ska vara jämställd med andra idrotter som personalvårdsförmån. Det är inte rimligt att ridning ska undantagen i detta hänseende.

Det ska givetvis också vara lättare att anställa fler ungdomar inom hästföretagen. Den första och på många sätt största utmaningen i ett företags utveckling är att ta steget och anställa den förste. Centerpartiet föreslår därför att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de två första åren, när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

Med Centerpartiets politik blir det fler hästkrafter i Skaraborg och Sverige.

Hans Johansson (C), Falköping
vice distriktsordförande Skaraborg