Underlätta byggandet av bostäder i de mindre orterna

Falköpings kommun växer med fler företag som expanderar, nya företag kommer till kommunen och fler flyttar hit. Men alla vill inte bo i tätorten.

Därför vill vi inom Centerpartiet underlätta byggandet av bostäder i våra mindre tätorter.

När ”allbolagen” började gälla har byggnationer på mindre orter försvårats för de kommunala bostadsbolagen som oftast är de som bygger utanför tätorterna.

Allbolagen kräver att de allmännyttiga bostadsföretagen, precis som privatägda, ska drivas affärsmässigt.

Det innebär att det blir betydligt svårare att bygga på landsbygden och det riskerar att bli höga hyror. Det missgynnar tyvärr landsbygden.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att vi kan bo och verka i hela kommunen och vi vill göra det enklare att bygga bostäder i våra mindre orter.

För att det ska fungera behöver vissa förändringar göras.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Utreda möjligheten till att tillåta gemensam värdering av fastigheter.
  • Utreda möjligheten till snabbare avskrivning istället för nedskrivning som i dag medför ett stort problem.
  • Inrätta en funktion på Boverket som erbjuder handledning för kommuner när det gäller EU:s statsstödsregler för att minska konfliktytor.

Karola Svensson, (C), kommunalrådskandidat, riksdagskandidat

Göte Andersson, (C), fullmäktigekandidat

Börje Svensson, (C), fullmäktigekandidat