Viktigt med gott och rent vatten i våra kranar

Centerpartiet i Falköping har varit på företagsbesök på Skaraborgsvatten i Borgunda

På Skaraborgsvatten tog Carl Doverholm, förbundsdirektör, emot oss. Idag är det ungefär 100 000 personer som får vatten från Vättern via Skaraborgsvattens anläggning, säger Carl.

Idag får Falköping, Skara och Skövde vatten från anläggningen som ligger i Borgunda där all behandling sker genom bland annat sandfilter och UV-ljus. Vattnet till Falköping leds via Torbjörntorp och pumpas därefter vidare till Falköping.

2019 firade Skaraborgsvatten 60 år till en kostnad på 26 miljoner, skulle man bygga upp anläggningen idag skulle det nog kosta över en miljard fortsätter Carl.

Första spadtaget togs 1956 och 1959 fick de första kunderna Vättervatten i sina kranar så det gick fort. Sedan 2009 har man börjat dubblera ledningarna för att få ett redundant system och den senaste stora investeringen är en ny pumpstation som ligger på 25 meters djup.

Ledningen är knappt två kilometer och det tog ett dygn att sänka ner den till rätt djup. Det är den största investeringen som Skaraborgsvatten har ar gjort genom alla år, säger Carl.

Studiebesöket avslutades med en rundvandring i anläggningen och vi var alla överens om att det är en imponerande anläggning och oerhört viktig för att vi ska kunna få rent och gott vatten i våra kranar. Stort tack säger Centerpartiet i Falköping.