Kretsstämman beslutade om listan till valet 2022

I samband med kretsstämman 24 februari fastställdes kommunfullmäktigelistan på 25 personer som vi går till val på.

Det var nästan 30 medlemmar som i snöyran hade tagit sig till Grolanda bygdegård för kretsstämman. Extra viktigt att genomföra en demokratisk stämma med tank på Rysslands invasion av Ukrina samma dag.

Mötesordförande Agne Arnesson ledde stämman genom dagordningen. Stämman valde en ny kretsstyrelse och Hans Johansson fick förnyat förtroende som ordförande. Kretsen kunde visa upp ett väl förvaltat kapital och revisorerna var mycket nöjda.

Ett uppskattat inslag var en hälsning från vår partiledare Annie Lööf som bland annat önskade oss lycka till i valrörelsen.

Agne Arnesson informerade kort om erfarenheterna från kyrkovalet förra året. Det var svårt att bedriva valrörelse under pandemin då det inte gick att träffa väljarna vilket var en bra lärdom inför årets valrörelse.

Efter en paus med smörgåstårta och kaffe fick stämman information om valet från Karola Svensson. Målet är att som minst behålla de mandat vi har i kommunfullmäktige idag men vi strävar mot att plcka minst ett till. Vi ökade med nästan 700 röster i förra valet och därmed borde det inte var svårt för oss att nå framgång även denna gång.

Ulf Eriksson, som varit ordfröande för nomineringskommittén, berättade om hur processen sett ut för att ta fram listan. Det har varit en demokratisk process som inleddes vid höstmötet, följt av en medlemsomröstning. Nomineringskommittén hade skapat fler olika sätt att kunna lägga sin röst för att säkerställa att alla medlemmar hade möjlighet att göra det. Alltifrån ett digitalt system till att skicka in ett brev med posten.

Listan med 25 namn antogs av stämman. Det är en stark lista med både erfarna kandidater och helt nya. Det finns en blandning av kön, åldrar, yrke och geografisk spridning.

Karola Svensson fick förtorende att stå som förstanamn igen och kommenterade listan så här:

- Det är ett starkt lag som jag ser mycket fram emot att jobba tillsammans med under valrörelsen.

Nu tar vi avstamp och börjar arbetet mot valframgång. Det är ett arbete vi kommer behöva göra tillsammans och vi kommer behöva hjälpas åt, både kandidater och övriga medlemmar, för att lyckas.

På bilden ovan fr v: Anna Nyberg (nr 5), Stefan Lennartsson (nr 4), Jama Yasin (nr 6), Niklas Fällström (nr 3), Wanja Wallemyr (nr 2), Karola Svensson (nr 1).

Kommunfullmäktigelistan Falköping 2022

Listan till kommunfullmäktige från Centerpartiet Falköping, valet 2022.