BYGG SOLCELLSPARK PÅ DEPONIN

En solcellspark på våra två deponiner när de är sluttäckta ger Falköpings kommun möjlighet att öka självförsörjningen av fossilfri grön el utan att ta ny mark i anspråk.

Genom en ökad lokal energiproduktion gör vi Falköpings kommun till en stark aktör i klimatomställningsarbetet. Med en egen produktion ökar vi vår självförsörjningsgrad och minskar sårbarheten för kommunen. Solcellsparken blir därmed även en viktig del i totalförsvarsarbetet.

Ungefär 120 villors årsförbrukning av el eller dryga 1,1 miljon elbilsmil skulle solcellsparken kunna producera.

Det finns kunskap och erfarenheter att hämta från andra kommuner som redan byggt solcellsparker på sina deponier.

Centerpartiet driver att kommunen ska undersöka förutsättningarna att använda de sluttäckta deponierna för att bygga en solcellspark.

Läs motionen , 410.2 kB.