En landsbygdsstrategi för att stimulera långsiktig utveckling

Centerpartiet vill att en landsbygdsstrategi tas fram för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och engagemang med framtidstro i hela kommunen.

Falköpings kommun är en stor landsbygdskommun med många mindre tätorter och ren landsbygd. Stad och land är beroende av varandra och behöver utvecklas tillsammans för att fortsätta vara en attraktiv kommun för boende, näringsliv och besökare.

Läs motionen , 414 kB.