Årets kretsstämma

Årets kretsstämma hölls i Luttra Bygdegård den 25 februari

Kretsstämma 2024 nr2

Ett trettiotal medlemmar i Falköpingskretsen samlades under söndagen till stämma Luttra Bygdegård, som för intresserade medlemmar föregicks av en guidad busstur där Niclas Fällström, guide på Falbygdsresor och landsbygdsutvecklare, visade upp några pärlor på Falbygden. Väl tillbaka i Luttra bjöds på fika innan ordinarie kretsstämma tog vid i den välfyllda bygdegården.

Kretsstämman leddes av Ulf Eriksson, som lotsade medlemmarna genom mötet. Ett händelserikt år i kommunen summerades och årets aktiviteter och händelser belystes, med särskilt fokus på kommande Europaparlamentsval och valupptaktsinformation från Emma Wiesner och Abir Al-Sahlani, Centerpartiets Europaparlamentariker, lästes upp.

Till ny ordförande för Centerpartiets kretsstyrelse i Falköping valdes Stefan Lennartsson, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare kommunstyrelsen. -”Jag tackar för förtroendet, det är en post som förpliktigar”, konstaterade Stefan med tanke på att Centerpartiet bildades just i Falköping. Mötet avslutades med avtackning av avgående styrelseledamöter.

Se den nyvalda kretstyrelsen här!

Niclas Kretsstämma

Niclas Fällström guidade på Falbygden


Stefan Lennartsson

Stefan Lennartsson valdes till ny ordförande för Falköpingskretsen