Vi för hela Götene FRAMÅT

Bild

Den 9 september är det val. En röst på centerpartiet är en röst på ett nytt ledarskap som vägleds av förslag för att utveckla hela Götene kommun.

- Rättvisare soptaxa och enkla system som stimulerar till sopsortering, återvinning och återbruk

- Solceller på kommunens fastigheters tak för att minska behovet av fossil energi

- Servera hållbar mat som är sund och säker, 100 % svenskt kött i kommunens kök

- Nytt/renoverat badhus för att upprätthålla simkunnigheten och för att vara en attraktiv kommun

- Öka stödet till bygdegårdsföreningar, vägsamfälligheter och belysningsföreningar för att underlätta livet på landet

- Renovera musikskolans lokaler vid Liljestenskolan för att verksamheten ska utvecklas


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.