Jobb och företagande

Bild

Vi har ett mycket bra näringslivsklimat i Götene och det är en högt prioriterad fråga hos oss i Centerpartiet.

Företagande och entreprenörskap är grunden för vår gemensamma välfärd. Därför ska det vara enkelt att starta och driva företag. Det förutsätter god kommunal service, lyhördhet och en konstruktiv dialog med företagen. Det ska vara lätt att göra rätt. Tillsynskontroller ska debiteras i efterhand när den är utförd och efter den faktiska kontrolltiden.

Företagen står för de flesta arbetstillfällena, för naturliga mötesplatser och bidrar inte sällan till civilsamhället genom exempelvis sponsring av föreningslivet. Företagen är en förutsättning för ett gott samhälle. Det är också genom företagens och entreprenörernas innovationer vi får framtidens gröna teknik.

Livsmedelsproduktion är en viktig företagssektor i Götene. Branschen blir alltmer högteknologisk, och även här kommer kompetensförsörjningen att vara en stor utmaning. Att bra mat produceras nära där den konsumeras är bra både för klimatet och jobben, det skapar helt enkelt förutsättningar för en grön framtidssektor.

Målsättningar för arbetet med jobb och företagande:

  • Efterhandsdebitering vid myndighetsutövning vid fler tillsynskontroller
  • En bättre matchning på arbetsmarknaden för att tillgodose näringslivets kompetensbehov.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.