Kultur och fritid

Bild

Götene kommun har ett rikt föreningsliv och bidrar till att våra invånare har möjlighet till både kulturella och idrottsliga evenemang. Kommunens verksamheter skapar tillsammans med de ideella föreningarna fler mötesplatser där möten mellan generationerna skapas.

Tillsammans med föreningar bör vi utveckla vårt kulturella utbud med exempelvis fler konstpromenader, utställningar, musikevenemang, studiecirklar mm för att tillgodose och skapa intresse för kultur i olika former. Kulturen förenar människor och skapar ett sammanhang och inkludering.

Kulturskolan är en viktig tillgång, främst för våra barn och unga men även för vuxna. Här finns en plats att växa och utvecklas inom musik och olika konstformer.

Våra idrottsanläggningar ska locka barn, unga och vuxna att röra på sig. Att skapa ett naturligt mönster kring rörelse tidigt i livet är en förutsättning för bra folkhälsa. Här ska finnas möjlighet för alla i samhället att hitta gemenskap, känna inkludering och ge möjlighet för spontanidrott.

Våra fritidsområden är en viktig tillgång som kommunen tillsammans med föreningar och markägare fortsätter utveckla.

Götene ska fortsätta vara en av Sveriges ledande friluftskommuner och vi behöver fortsätta göra vår natur och miljö än mer tillgänglig för ännu fler.

Målsättningar för kultur och fritid:

  • Utveckla Västerby som fritidsområde
  • Utveckla utegym och annan ”utrustning” för spontanaktiviteter tillsammans med andra aktörer i alla kommunens tätorter
  • Utveckla Kinnekullebacken med tex. Downhill cykling
  • Utveckla Brännaskogen och Bölaholmsskogen till ett gemensamt rekreationsområde
  • Skapa förutsättningar för en höghöjdsbana i kommunen
  • Tillgänglighetsanpassa och märka upp leder och andra turistmål, tex Källby badplats för marknadsföring och information
  • Kulturskola för alla

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.