Omsorg

Bild

Götene ska vara en trygg och bra plats att bo på under hela livet. Vård och omsorg ska hålla hög kvalité av välutbildade medarbetare med rätt utbildning där man har stort inflytande över hur vården ska genomföras. För att minska ensamheten för äldre är mötesplatser viktiga i hela Götene kommun. Där samverkan mellan det offentliga och frivilliga organisationer är nödvändigt och självklart.

Det livslånga lärandet är lika viktigt inom vård och omsorg, som inom andra verksamheter. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kommunen erbjuder medarbetare möjlighet till vidareutbildning. Det gör att det blir möjligt att få utvecklas i sitt arbete och att man kan få nya utmaningar utan att byta yrke. Det är ett sätt att locka fler att stanna kvar men också för att locka nya medarbetare till kommunen.

Målsättningar för omsorgen:

  • Fortsätta att utveckla mötesplatser som Träffpunkter i hela kommunen tillsammans med olika ideella föreningar m fl.
  • Att fler inom omsorgen ska kunna göra karriär inom sin egen yrkesbana.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.