50/50 kvinnor och män som företagsledare

De vanligaste namnen bland företagsledare i Lidköping är Anders, Lars, Erik, Per och Sven. Sedan kommer Johan, Peter, Karl, Mikael och Nils.* Inte ett enda kvinnligt namn finns representerat på topp-tio-listan över de mest förekommande namnen bland högsta befattningshavare i
Lidköping. Det vill Centerpartiets Frida Nilsson ändra på.

Men hur många kvinnor finns egentligen representerade som högsta befattningshavare i Lidköpings kommun? Jo, översatt i siffror är det endast 17 procent vilket är sämre än Västra Götalands 19 procent och hela Sveriges 21 procent. Spelar det någon roll? Ja verkligen, forskning visar att diversifiering i såväl chefskap som mångfald inom företag skapar mer innovativa, hållbara och långsiktigt växande bolag. Lidköpings 186:e placering i Sverige gällande balans vad gäller könsfördelning bland företagsledarna är helt klart för dålig.

Får icke-meriterande arbetsuppgifter

En förklaring till varför kvinnor generellt har svårt att nå högre ansvarsnivåer inom företag är på grund av diskriminering. Det innebär att anställda behandlas olika beroende på, i detta fall, sitt kön. Forskning visar att kvinnor får mindre erkännande för arbete som genomförs i grupp och ombedes, förväntas och tar på sig fler icke-meriterande arbetsuppgifter än män. Detta leder till att kvinnor inte avancerar lika snabbt och att de behandlas oli-
ka mot männen utan någon skälig anledning inom ett och samma företag.

Även sett till möjligheten att starta ett eget bolag, visar forskning att kvinnor och män som söker kapital behandlas olika under själva ansökningstillfället. Kvinnor får ägna större
tid åt att besvara frågor som handlar om risk och
konkurrens, medan män får fler frågor som handlar om vilka möjligheter bolaget har.** Detta gör det självfallet även svårare för
kvinnor att starta sina egna bolag.

Lidköping kryllar av kompetenta kvinnor

Och visst ett företag har inget kön, men företagare och företagsledare har kön och det är oroväckande att det finns så stora skillnader. Lidköpings kommun har många välutbildade och drivna kvinnor som kan tillföra näringslivet både balans och kompetens de senaste årens kvinnliga nätverk som växt fram är ett kvitto på just detta.

Därför vill FridaNilsson sätta fokus på frågan och arbeta målinriktat för att göra det enkelt och tryggt för alla, men framför allt för kvinnor att starta företag eller vara företagsledare i Lidköping. På så sätt ska hon främja företagsledandet bland kvinnor både i kommunen och i hela länet. För Lidköping, handen på hjärtat,
vi kan så mycket bättre!

50/50 kvinnor och män som företagsledare , 77.4 kB.

Källor:
** Fakta företagsfaktas undersökning som avser aktiebolag med minst 500 000 kr i omsättning genomförd 2022.
**Rapport Ownershift 2020

Relaterade nyheter