Alla ensamstående mammor kan äga sin egen bostad

De flesta ensamstående mammor bor i hyresrätter medan majoriteten av ensamstående pappor bor i ett eget hus. Så ser verkligheten ut och den vill Centerpartiets Frida Nilsson ändra på.

Visst är det en härlig känsla att äga sitt eget hem men faktum är att det även är ett ekonomiskt privilegium, inte minst eftersom den billigaste boendeformen är just att bo i hus eller bostadsrätt. Dessutom är möjligheten att äga sitt eget boende ett sätt att få kapitalet växa och bli en del av sin inkomst över tid. Motsatsen, att bo i hyresrätt, så som majoriteten av ensamstående mammor i Sverige gör, är däremot den boendeform där kostnaderna ökar mest. Hyrornas utveckling har ökat mer än dubbelt så mycket som den allmänna prisnivån*.

Kvinnor heläger 14 procent

Trots alla fördelar med att äga sitt hem helägs endast 14 procent av alla fastigheter i Sverige idag av kvinnor. Glappet mot männen i ägande gällande privatmark förklarar Miriam Olsson Jeffery på ett tydligt sätt i Dagens Industri (februari 2021); ”Elva miljoner fotbollsplaner. Det motsvarar ungefär hur mycket mer privatägd mark som män äger i Sverige jämfört med kvinnor”.

Skilsmässan - en kvinnofälla

Skilsmässor ökar dessutom på könsskillnaderna gällande fastighetsägande mellan män och kvinnor med inte mindre än 350 procent.** Under själva äktenskapet äger en man i genomsnitt 17 procent mer än en kvinna men efter en eventuell skilsmässa äger mannen, hör och häpna, 75 procent mer.** Detta i kombination med skillnader i löneinkomster har givetvis en negativ inverkan på kvinnors investeringsmöjligheter, inte minst efter en skilsmässa, då siffrorna visar tydligt att kvinnor ofta kommer ur ett förhållande med sämre ekonomi än mannen även om hon kan ha haft både högre utbildning och bättre ekonomiska förutsättningar från början.***

Mammorna SKA kunna äga

Ytterligare en aspekt som spelar in är att kvinnodominerade branscher i genomsnitt har lägre löner än mansdominerade branscher. Men även när samma yrkeskategorier jämförs, tjänar männen fortfarande 15-20 procent mer än kvinnorna även i de fall där kvinnan har längre erfarenhet. Centerpartiets Frida Nilsson, som har delad vårdnad om sina barn och erfarenhet av att köpa hus som singelmamma, vill sätta fokus och arbeta målinriktat inom flera av dessa områden med målet att göra det enklare för ensamstående mammor att både kunna och att känna sig trygga med att äga sin egen bostad. Inte minst eftersom frågan kring kvinnors äganderätt är en av de första frågorna som debatterades i västvärlden och för att vi 2022 inte har kommit tillräckligt långt.

Källor:
*SCB:s statistik över boendekostnader
** Ownership rapport Ägande i nöd och lust
*** Money Honey*
***SCBs rapport Hushållens boende 2020

Relaterade nyheter