Världsmiljödagen - Miljöpris 2021

Centerpartiet i Skara har idag på världsmiljödagen tilldelat växtodlingsläraren Per-Erik Larsson och naturbruksskola Uddetorp årets miljöpris.

Det genomförs många miljöprojekt på skolan och eleverna får vara med och se hur olika grödor växer beroende på t ex hur mycket kväve eller biokol som tillsätts. Området kring skolan är rik på biologisk mångfald. Man har studerat fåglar, humlor och fjärilar och hittat rödlistade arter vilket tyder på bra balans i miljön. Skolans arbete med modern teknik för att minska växtnäringsläckage samt deras omställning till en fossilfri maskinpark är ytterligare exempel på lyckade miljöprojekt.