Våra ledamöter 2023-2026

Stort lycka till önskar vi våra ledamöter, och vårt nya kommunalråd, som tar plats i Skaras kommunfullmäktige under kommande mandatperiod.

Här är Centerpartiets glada fullmäktigegrupp som är valda för den nya mandatperioden. Birgit, Suzanne, Gunilla och Lars.

Extra glada att vi denna mandatperiod ska leda kommunstyrelsens arbete genom att Gunilla Druve Jansson är vald till kommunalråd.

Skarakoalitionen är född där S, C, MP och L leder tillsammans med V och KD i valsamverkan. En bred majoritet som är lutad mot mitten kommer att finna de bästa lösningarna för Skaras bästa.