Kontakt

Adress
Centerpartiet Skövde
Att. Malte Svensson
Kapellgårdsgatan 46
541 66 Skövde

Kommunalråd och gruppledare
Ulrica Johansson, 0708-69 11 89, ulrica.johansson@skovde.se

Kretsordförande
Malte Svensson, 0739-85 62 90, malte.svensson@centerpartiet.se

Riksdagsledamot
Ulrika Heie, 0705-57 87 66, ulrika.heie@riksdagen.se

Kontakta någon av oss om du vill bli medlem, 
vill fråga eller berätta något!