Kontakt

Gruppledare

Marita Friborg, 072-9780031, marita.a.f@hotmail.com

Ledmot i Kommunstyrelsens arbetutskott
Ulrica Johansson, 0708-69 11 89, ulrica.johansson@skovde.se

Kretsordförande
Martin Eriksson, 072-8623852, martin.eriksson785@gmail.com

Riksdagsledamot
Ulrika Heie, 0705-57 87 66, ulrika.heie@riksdagen.se

Kontakta någon av oss om du vill bli medlem, 
vill fråga eller berätta något!