• / Om oss

Om oss

Centerpartiet har varit i ledningen för Skövde kommun sedan 70-talet och är under
nuvarande mandatperiod i majoritet tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet.

Vår Ulrica Johansson är kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Vision och Mål

Vi vill att Centerpartiet i Skövde ska uppfattas som ett grönt och trovärdigt parti som står för glädje, trygghet och utvecklingskraft som driver hela Skövde kommun.

Centerpartiet ska ta det politiska ledarskap som krävs för satsningar, förändringar och prioriteringar som ger kommunmedborgarna bästa möjliga valuta för skattepengarna. Vi ska fortsätta att agera för att hela kommunen ska växa och utvecklas.

Medlemmarna utgör grunden för Centerpartiet och är en viktig resurs i det politiska arbetet. Alla ska känna samhörighet och delaktighet i ett tillåtande klimat. Att ha många medlemmar i olika åldrar som engagerar sig på olika nivåer är viktigt för utvecklingen.