vår Politik

Centerpartiet har tillsammans med de andra allians partierna i Skövde kommun kommit överens om följande regeringsförklaring för Skövde 2011-2014!

Vision Skövde 2025
Vår vision!

Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och må bra. 

Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora staden möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.

I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Vi har lyckats om vi 2025;

- har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds
- använder så gott som uteslutande förnybar energi
- har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare nä genomsnittet för riket
- har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige
- är 60 000 invånare i Skövde

Mål för mandatperioden 2011-2014
1. God ekonomi med låg skatt och låga avgifter. Budget i balans och med överskottsmål med 2%. Investeringar ska egenfinansieras. Undantag kan göras för strategiska framtidsinvesteringar. Skövde kommuns olika verksamheter ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen.

2. Valfrihet ska erbjudas till kommuninvånarna inom kommunens verksamhetsområden avseende såväl serviceinnehåll som val av vem som utför den.

3. Den kommunala organisationen ska vara optimerad för att på bästa sätt ge medborgarna en god service, vara anpassad för olika utförare av denna samt ha en organisation som ger egna medarbetare en möjlighet till ansvarstagande och utvecklande av verksamheten.

4. Skövde ska var den ledande kommunen i Skaraborg och drivande i utvecklingen av vårt närområde.

5. Skövde ska utvecklas som en grön kommun. Miljökunskap och miljöengagemang ska stimuleras.

6. Samverkan med den sociala sektorn ska stärkas på alla nivåer.

7. 1000 bostäder ska byggas under mandatperioden.

8. Hela Skövde kommun ska utvecklas: centralorten, tätorterna och landsbygden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.