vår Politik

Centerpartiet har tillsammans med de andra allians partierna i Skövde kommun kommit överens om följande regeringsförklaring för Skövde 2011-2014!

Vision Skövde 2025
Vår vision!

Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och må bra. 

Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora staden möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv.

I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Vi har lyckats om vi 2025;

- har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds
- använder så gott som uteslutande förnybar energi
- har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare nä genomsnittet för riket
- har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige
- är 60 000 invånare i Skövde

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.