Ett starkt försvar kräver ett starkt civilsamhälle

Sverige är ett litet land med stor yta i utkanten av Europa. Under det kalla kriget hade vi ett starkt invasionsförsvar, där hela samhället var på ett eller annat sätt organiserat för att klara en kris eller krigssituation. Vår utrikespolitik hade som utgångspunkt att vi var neutrala och alliansfria. Vi kunde alltså inte räkna med att få varken militär eller annan hjälp från andra länder i händelse av en kris eller krig.

Vi var och är på något sätt är vi en isolerad ö, där stor del av vår import av mat kommer med båt från hela världen, trots att det svenska jordbruket i många fall har möjlighet att producera samma varor med högre kvalitet. Detta gör att vi kommer bli mycket påverkade i en krissituation då vi inte har ett jordbruk som kan leverera mat på en sådan nivå att Sverige skulle kunna klara en längre kris.

Under det kalla kriget byggde man upp stora lager med militär materiel, drivmedel, mat mm för att just kunna klara av en kris. Men sedan det kalla krigets slut och den officiella hotbilden mot Sverige mer eller mindre helt försvann lades dessa beredskapslager ner. 2002 lades som exempel det sista beredskapslagret för mat ner.

I tidningen ATL hade man i början av december en artikel om den svenska självförsörjnings-graden. Under lång tid har man hävdat att den svenska självförsörjningsgraden är omkring 50%, men i artikeln hävdas att det är sämre än så. Detta gör mig mycket bekymrad, både utifrån att vi ska ha en levande landsbygd med ett blommande jordbruk, men också utifrån vår förmåga att klara en kris.

I och med att vi inte har några beredskapslager bygger vår förmåga att hantera en krissituation helt på att vi har ett jordbruk som kan producera det som behövs för att försörja befolkningen.

Svenskt jordbruk har en stor potential och skulle kunna producera mat till och även kunna exportera. Jordbruket producerar idag varor med hög kvalitet och stor kunskap, men exempelvis de ekonomiska villkoren för jordbruket idag gör att antalet jordbrukare och andelen producerade varor inte ligger på den nivån som den borde vara på.

Centerpartiet ser potentialen i det svenska jordbruket och driver en politik för högre lönsamhet och högre produktion. Detta skapar arbetstillfällen och en levande landsbygd. Men kopplat till det nationella försvaret så driver Centerpartiet på i frågan om att livsmedelsförsörjningen skall vara en viktig del i civilförsvarsplaneringen.

Hans Johansson, Falköping
Vice distriktsordförande
Centerpartiet Skaraborg