Arbetskraftsbrist

Det pratas om stor arbetslösheten i Västra Götaland…Vi behöver även prata om arbetskraftsbristen!

Det finns arbetskraftsbrist inom många yrkeskategorier, bland annat inom vård och omsorg, skolan och förskola, bygg och anläggning, fordon och industri. I vissa fall är ungdomarna ointresserade av dessa utbildningar, ibland är inte utbildningen anpassad till näringslivets behov.

Vi behöver bli bättre på att informera elever och föräldrar inom vilka yrkesområden det finns störst chans att få jobb när man studerat klart.

Utbildningar behöver matchas hårdare för att möta näringslivets behov av rätt utbildad personal för att minska arbetslösheten och möjliggöra för företagen att expandera.

Centern vill:

  • Införa lärlingsråd för att utbildningarna ska leda till jobb och arbetsmarknaden få rätt kompetens. De ska bestå av representanter från handelskammare, näringsliv och fackförbund, som ska utforma utbildningarna så att de blir relevanta, håller hög kvalitet och följer arbetsmarknaden nära.
  • Öka och bredda lärlingsutbildningarna för att svara på arbetsmarknadens efterfrågan på duktigt yrkesfolk.
  • Anordnarbidraget. Centerpartiet motsätter sig regeringens föreslagna sänkning av anordnarbidraget för lärlingar. Företagen måste ges goda förutsättningar att vara en del av lärlingsutbildningen.
  • Fördubbla lärlingsersättningen. Lärlingsutbildningarna måste vara attraktiva, att få skälig ersättning för sitt arbete är avgörande. Det riskeras nu när regeringen har valt att avbryta Centerpartiets och Alliansens satsning på fördubblade lärlingsersättningar.
  • Effektivisera och komprimera yrkesteoretiskt tunga utbildningar som exempelvis el- och byggprogrammet och låt de utvecklas i nära samverkan med framtida arbetsgivare

Men faktum kvarstår, viljan att plugga och fullfölja sina studier är bland det viktigaste ungdomarna kan göra. Det ansvaret finns hos ungdomarna hos oss som föräldrar och andra vuxna i samhället.

Karola Svensson, ledamot i Centerpartiets distriktstyrelse