Ingångsföretag

Sverige måste bli betydligt bättre på att skapa jobb och förbättra integrationen. Sverige har det största gapet mellan inrikes- och utrikesfödda när det gäller sysselsättning. Tusentals människor knackar på dörren och vill in i arbete, men trösklarna är för höga.

Så kan det inte fortsätta om vi ska klara den här utmaningen. Den svenska modellen måste moderniseras i grunden.

Det är därför Centerpartiet föreslagit en ny företagsform som förenklar och underlättar för den som vill försörja sig genom eget företagande. Vi tror att fler, såväl inrikes som utrikes födda, skulle ta chansen om det blev betydligt enklare att starta och driva företag.

Vi kallar företagsformen för ingångsföretag.

Tanken är att man som enskild person ska kunna bedriva en verksamhet som omsätter maximalt 250 000 kronor per år. Hela företagandet ska kunna hanteras via en app i telefonen. Vid varje transaktion dras automatiskt en schablonskatt på 25 procent som går till Skatteverket.

Resterande 75 procent stannar hos företagaren.

Det kapar bort administrativt regelkrångel och underlättar avsevärt för individen att själv skapa sin egen försörjning och bli mindre beroende av bidrag från samhället.

Vi är övertygade om att enklare regler får många potentiella företagare att ta steget, testa en egen första verksamhet och i nästa steg utveckla den till ett större företag.

Det öppnar också dörrar för mer utbyte mellan människor, ger en bättre integration och sparar samhällsresurser som i dag spenderas på bidrag.

Med vårt förslag skulle svarta inkomster bli vita och tusentals fler skulle pröva sina vingar som företagare. Därför tror vi att ingångsföretagande är bra för Sverige.

Emil Källström; ekonomiskpolitisk talesperson, Centerpartiet
Kent Folkesson; distriktsordförande, Centerpartiet Skaraborg