Samling kring Kinnekullebanan

Skall S stå på perrongen och se på när Kinnekullebanan avvecklas ?

Situtationen för de mindre järnvägarna i Västra Götaland är bekymmersam, Kinnekullebanan som har många resenärer dagligen till arbete, utbildning och fritid hotas då det saknas medel för underhåll vilket behövs för att trygga framtiden.

Trafikverket har inte regeringens uppdrag att prioritera dessa mindre järnvägar, prioritering finns på storstäder och sträckan däremellan.

I Västra Götaland och Skaraborg kan vi sedan många år se en ökning av resandet, en särskild viktig insats är de direkttåg som kör till Göteborg där ökar resandet mer än i övrigt.

Det är nu dags att få fram mer underhåll och att en omprioritering av vilka banor som skall underhållas. De mindre banorna kommer att vidkännas en hastighetssänkning redan nästa år vilket innebär längre resetider och att en del tåg inte kan köras av tidsskäl.

Målet är att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2035, denna strategi blir alltmer omöjlig. Istället tvingar man tidigare resenärer att ta egen bil, vilket är negativt för miljön och det långsiktiga målet att minska utsläppen.

Det är nu viktigt att enas över geografiska och partigränser i hela Västra Götaland för en kraftsamling mot regeringen med prioritering och särskilda underhålls medel för de mindre järnvägarna.

Att göra som socialdemokraterna försöka göra partipolitik av en fråga som är politiskt enighet om syns märkligt och populistiskt.

Använd istället alla kontakter som finns, infrastrukturministern kommer från västsverige och därför är ministern en viktig kontakt inte minst för socialdemokraterna. Vi ska inte agera som om det är en regional fråga, när det faktiskt är en nationell och statlig uppgift att underhålla järnvägen.

Därför uppmanar vi alla att samlas kring Kinnekullebanan över geografiska och partipolitiska gränser, se till så att nya prioriteringar av underhåll sker, uppvakta infrastrukturministern, och mer pengar till underhåll och upprustning. Det är bättre än stå kvar på perrongen och ropa slagord medan de regionala järnvägarna avvecklas.

Ulf Eriksson (C)
1.e v ordf regionutvecklingsnämnden
Västra Götalandsregionen

Kent Folkesson (C)
Ordförande Centerpartiet Skaraborg