Tro på företagens förmåga att skapa jobb

På Centerstämman i april utmanade jag socialdemokraternas distriktsordförande Patrik Björck till en debatt om jobben och Skaraborgs utveckling. Imorgon blir denna debatt av på Nya stadens torg i Lidköping klockan 11,30.

Imorgon vill jag att debatten skall ge svar på hur hela Skaraborg kan utvecklas och blomstra. Hur det skapas fler riktiga jobb i riktiga företag, hur fler unga och nyanlända ska få möjligheten gå till jobbet varje dag.

Det som fick mig att utmana Patrik Björck var hans påstående i en debattartikel att återindustrialisera Skaraborg och att det skulle vara den viktigaste åtgärden för att få en levande landsbygd. Något jag inte håller med om. Är det framtidsvisionen för Socialdemokraterna så har de nog fått hack i skivan för den tiden är förbi.  Det går inte leva på minnen från svunna tider. Däremot kan folk leva på en inkomst från ett jobb.

Jag och Centerpartiet vet att det är i små företag som 4 av 5 jobb skapas. Vi måste underlätta för företagarna så de får en möjlighet att växa och anställa fler människor. En gång i tiden var Dafgårds och Kinnarps små familjeföretag med några få händer som jobbade hårt och ur detta entreprenörskap har de växt sig större och därmed anställt fler och fler under årens lopp. Lösningen på framtidens jobbutmaning ligger i att få små företag att växa. De stora industrietableringarnas tid är för längesedan passerad.

Socialdemokraterna har sedan de kom till makten gjort det dyrare att anställa unga och har höjt skatten på arbete.  Att höja skatten gynnar ingen och det ger inte större skatteintäkter till stadskassan. Det visade Alliansregeringen under sin regeringstid då skatten sänktes på bland annat arbete så vi fick fler som kunde spendera mer pengar och därmed ökade intäkterna till staten.

Regeringens mål om lägst arbetslöshet i Europa är enligt regeringens egna experter omöjligt att nå utifrån dagens förda politik. Snarare ligger vi långt ifrån att klara målet och att återindustrialisera Skaraborg känns då inte som rätt väg att gå.

Det är tydligt att det går en tydlig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och centerpartistisk. Centerpartiet tror på människors initiativkraft och företagens förmåga att skapa jobb. Socialdemokraterna tror att man kan skapa arbete genom att höja skatter och avgifter på företag.

Kent Folkesson, Centerpartiet,
distriktsordförande Skaraborg