Återupprätta tryggheten

Allt för många människor i Sverige upplever en ökad känsla av otrygghet. En minskad tillit till polisens möjlighet att finnas till hands när någonting händer. Osäkerhet inför samhällets förmåga att ställa brottslingar inför rätta. Det är en allvarlig utveckling. Tryggheten är viktig och rättssamhället måste fungera.

En av de stora utmaningarna för att öka tryggheten i samhället handlar om att återupprätta lag och ordning i de områden där samhället till viss del kapitulerat. Exempel på sådana områden finns i våra större städer, men det är lika tydligt på landsbygden. Företagare som möter stöldligor som härjar, människor som är oroliga för att polisen inte ska hinna fram i tid när ett brott begåtts. Om de alls har resurser nog att komma.

Att visa på konkreta förslag för att öka tryggheten i hela landet är därför en av de stora framtidsuppgifterna för varje politiker som vill ta ansvar för Sverige. Centerpartiet har därför i vår höstbudget presenterat stora trygghetssatsningar. Att öka polisens resurser kraftigt är en del i detta. Resurser som kan användas till fler poliser och bättre arbetsvillkor. Dessa förstärkningar är helt nödvändiga för att tryggheten ska kunna återupprättas i hela landet, för att polisen ska få rätt förutsättningar för att göra sitt jobb.

Vi ser också behovet av en rad skärpningar av lagstiftningen. De poliser som varje dag gör sitt yttersta för att upprätthålla lag och ordning behöver bättre förutsättningar att stoppa stöldligor och kriminalitet. Centerpartiet har därför föreslagit en ny brottsrubricering om systematisk stöld. Upprepade och organiserade stölder ska genom en sådan skärpning kunna leda till strängare straff och därmed ges dessa brott en högre prioritet. Då riksdagen står bakom en sådan justering behöver regeringen nu skyndsamt åstadkomma med konkret lagstiftning på området.

Trygghetsfrågorna kräver ledarskap och ansvarstagande nu. Därför är vi kritiska till att större delen av regeringens nya anslag till polisen ligger så långt fram i tiden. Polisens kris är här och nu, människor känner oro nu och då behövs också handlingskraft nu.

Den stora omorganisation som polisen är mitt uppe i har fått stora konsekvenser. När vi nu befinner oss mitt inne i den, är det tydligt att löftena om decentralisering och en mer tillgänglig polis förbytts i centralisering och att allt för stora delar av Sverige fått betydligt färre poliser i yttre tjänst.

För oss är det tydligt att Sverige behöver ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som ser den oro som växer sig allt starkare. Ett ledarskap som inte låter en stor del av landets befolkning leva i otrygghet. Centerpartiet kommer aktivt fortsätta driva på för att stärka tryggheten i hela Sverige och för att polisen ska få rätt förutsättningar att kunna göra sitt jobb.

Annie Lööf (C),
partiledare för Centerpartiet

Kent Folkesson (C),
sistriktsordförande Skaraborg

Johan Hedin (C),
rättspolitisk talesperson för Centerpartiet