Vem vinner dragkampen om välfärdsjobben?

Sveriges alla 290 kommuner, våra regioner och landsting kommer att ha en dragkamp om arbetskraften inom välfärdsyrkena i framtiden. Redan idag ser vi problematiken, i alltifrån vårdbiträdet till chefsöverläkare. Inom 10 år kommer det att fattas 523,000 medarbetare inom välfärdsyrkena enligt SKL’s senaste rapport.

Hur skall vi rekrytera ny arbetskraft som kan tänkas vilja jobba inom välfärdsyrken i framtiden när vi ser att elevantalet på landets vård- och omsorgsprogram sjunker?

Jag tror att det är många verktyg vi måste använda för att hitta rätt personal med rätt kompetens i framtiden. Men vi behöver också ta vara på den personal vi redan har i våra verksamheter, allt från den serviceassistent som kokar kaffe till den undersköterska som hjälper de gamla i sin dagliga livsföring.

Vi måste också låta personal som känner att de vill jobba något år efter pension få lov att göra det. De har stor erfarenhet och kompetens som de kan delge dem som är yngre och nyss blivit anställda. Idag kommer också många nyanlända till vårt land med stor kompetens och utbildningar i bagaget. Processen att få in dem på arbetsmarknaden måste bli snabbare.

Idag jobbar 1.1 miljoner människor i välfärdsyrkena varav 93% är kvinnor och endast 7% är män. Vi behöver diskutera hur vi gör välfärdsyrkena mer attraktiva för fler och speciellt män för att skapa en mer jämställd yrkeskår. Självklart spelar lönen, som historiskt varit låg, en viktig roll i att skapa intresse för dessa yrken.

Men det är inte bara ingångs- och arbetslivslönen som bör höjas för att människor skall tycka det är attraktivt att jobba inom välfärden och därmed slippa dragkampen om arbetskraften. Vi bör se över möjligheten att jobba mer flexibelt, att se över hela dygnets timmar och anpassa scheman för att arbetsliv och privatliv ska få en bra balans. Jobbrotation och mindre arbetsgrupper är lösningar som gör att dem som jobbar trivs bättre och blir mer sedda i arbetsgrupp/lagen och kan få mer frihet under ansvar att påverka sitt arbete.

Centerpartiet ser att i framtiden kommer vi både behöva privat såväl som offentligt driven välfärd för att kunna möta alla behov och krav som våra medborgare ställer och kommer att ställa. Då är det kvalitén i våra verksamheter vi skall se på och inte haka upp oss på vem som gör störst vinst.

För mig som centerpartist ser jag alla människors lika rätt och värde och hela människan bakom oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån. Jag värnar om att människan själv skall få ha friheten att påverka sina/sitt val av framtida välfärdstjänster.

Emil Gullbrantz (C)
ledamot av distriktsstyrelsen Skaraborg